Reklamacje

reklamacje

REKLAMACJE

Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient stwierdzi, że nie jest on zgodny z zamówieniem, powinien skontaktować się ze sklepem. W celu ustalenia sposobu rozpatrzenia reklamacji należy wypełnić formularz reklamacji ze wskazaniem niezgodności produktu. Niezgodność produktu dotyczy przede wszystkim: rodzaju produktu, rozmiaru lub wad technicznych.
Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. (formularz reklamacji)
Reklamacje dotyczące przede wszystkim różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

Jak zgłosić reklamację?

Formularz reklamacji - plik do pobrania
W razie jakichkolwiek niedogodności prosimy o wypełnienie reklamacji i dołączenie go do przesyłki.

Z pewnością dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczyna reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady.

Prosimy o wysłanie produktu z paragonem i kompletnym zestawem, który zawierał produkt..